تبلیغات
حرف های یك...
گل های خشک وجودم...
تقدیم به تو...

با احترام
باغچه ی خشکیده ی 3 سال پیش از این

+ نوشته شده در شنبه 26 فروردین 1391 ساعت 22:42 توسط سهیل نظرات |
خودت را جای من بگذار...

خفه می شوی...
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 شهریور 1390 ساعت 22:45 توسط سهیل نظرات |
خفه ات کنم...

عزیزم...


+ نوشته شده در جمعه 6 خرداد 1390 ساعت 22:53 توسط سهیل نظرات |
که خودم را هم نمی بینم...

چه رسد به تو...


+ نوشته شده در جمعه 23 اردیبهشت 1390 ساعت 00:31 توسط سهیل نظرات |
...

می خواهد


+ نوشته شده در سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 06:33 توسط سهیل نظرات |صدای خسته ی من را ... تو...؟
دل
ام
برای
ات
...
شده
+ نوشته شده در دوشنبه 15 فروردین 1390 ساعت 23:36 توسط سهیل نظرات |
همانجا که نفس می رود و می آید...
سنگین است...
+ نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1389 ساعت 12:51 توسط سهیل نظرات |