تبلیغات
حرف های یك...
گل های خشک وجودم...
تقدیم به تو...

با احترام
باغچه ی خشکیده ی 3 سال پیش از این

+ نوشته شده در شنبه 26 فروردین 1391 ساعت 06:12 توسط سهیل نظرات |
خودت را جای من بگذار...

خفه می شوی...
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 شهریور 1390 ساعت 06:15 توسط سهیل نظرات |
خفه ات کنم...

عزیزم...


+ نوشته شده در جمعه 6 خرداد 1390 ساعت 06:23 توسط سهیل نظرات |
که خودم را هم نمی بینم...

چه رسد به تو...


+ نوشته شده در پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 ساعت 08:01 توسط سهیل نظرات |
...

می خواهد


+ نوشته شده در دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 ساعت 14:03 توسط سهیل نظرات |صدای خسته ی من را ... تو...؟
دل
ام
برای
ات
...
شده
+ نوشته شده در دوشنبه 15 فروردین 1390 ساعت 07:06 توسط سهیل نظرات |
همانجا که نفس می رود و می آید...
سنگین است...
+ نوشته شده در چهارشنبه 27 بهمن 1389 ساعت 21:21 توسط سهیل نظرات |