تبلیغات
حرف های یك... 

دو تن بهتر از یک تن اند. زیرا پاداش نیکویی برای رنجشان خواهند یافت.

چون هرگاه یکی از پای افتد دیگری وی را برپای دارد:

اما وای بر آنکه تنها افتد؛ زیرا کسی را نخواهد داشت که در برخاستن وی را یاری دهد.

 

تورات: آیات 9 و 10 از باب چهارم کتاب جامعه

 


+ نوشته شده در پنجشنبه 13 دی 1386 ساعت 09:31 توسط سهیل نظرات |