تبلیغات
حرف های یك...آمد...

گفتم: دست هایم سرد است.

گفت: مثل من...

گفتم: دستهایمان را گرم کنیم...؟

گفت: نه...!

...

زمستان آمد. دستهایم روی هوا بود و خشک شد از سرما...

 

 


+ نوشته شده در دوشنبه 17 دی 1386 ساعت 11:31 توسط سهیل نظرات |