تبلیغات
حرف های یك... 

شكستی...

خدا دلت را نشكند.

 


+ نوشته شده در جمعه 30 فروردین 1387 ساعت 12:34 توسط سهیل نظرات |