تبلیغات
حرف های یك... 

دو تا دو تا=چهار تا...

چهار تا یك تا=چهار تا یك تا...

 


+ نوشته شده در چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 ساعت 19:35 توسط سهیل نظرات |