تبلیغات
حرف های یك...گفتم: غم تو دارم...

گفت: غمت سرآید...


+ نوشته شده در چهارشنبه 11 مهر 1386 ساعت 11:40 توسط سهیل نظرات |