تبلیغات
حرف های یك... 

اشك ها من پلاستیكی نیست. دردهای من مصنوعی نسیت. غم های من بدل نیست...


من مجسمه نیستم... من از آن آدمهایی كه هزار بار دیده ای نیستم....


نَفَس‌ام از جنس ابر است...

 


+ نوشته شده در جمعه 10 مهر 1388 ساعت 22:11 توسط سهیل نظرات |