تبلیغات
حرف های یك...
 

مانند سیگار است...

بكشی یا نكشی تمام می شود...

 


+ نوشته شده در پنجشنبه 16 مهر 1388 ساعت 05:12 توسط سهیل نظرات |