تبلیغات
حرف های یك...
تنها موجوداتی هستند كه مردهای جوان غرورشان را در برابر آن خرد می كنند....


+ نوشته شده در یکشنبه 19 مهر 1388 ساعت 20:00 توسط سهیل نظرات |