تبلیغات
حرف های یك...
مانند اسپرسو است...

زود بنوشی می سوزی...

دیر بنوشی سرد شده است...


+ نوشته شده در جمعه 17 مهر 1388 ساعت 20:12 توسط سهیل نظرات |