تبلیغات
حرف های یك...
مگر نیستی و نمی بینی این همه عذاب را... شكنجه را كه روحم را له می كند و در هم می فشرد...


+ نوشته شده در یکشنبه 22 آذر 1388 ساعت 03:45 توسط سهیل نظرات |