تبلیغات
حرف های یك...
اصلن دوست ندارم...

دست هام...!

می ترسم محكم بگیرد و له كند...

لیوان و زندگی را...


+ نوشته شده در دوشنبه 19 بهمن 1388 ساعت 22:24 توسط سهیل نظرات |