تبلیغات
حرف های یك...آرزو هایم كه بر باد می رود انگار روزی سه بار می خواهم بپوسم... صبح – ظهر – شب

و بدون آرزو انگار نمی توانم زندگی كنم. آرزوهایم امیدهای من برای زندگی است. یكی می رود توی سطل آشغال و دیگری می آید جلو چشمم...

و روزی كه آرزویی نداشته باشم برای امید داشتن و یا امید به ارزویی جدید نداشته باشم زندگی به دردم نخواهد خورد...

پس ای آروزها و امیدها بیایید كه زندگی را می خواهم...


+ نوشته شده در چهارشنبه 25 فروردین 1389 ساعت 01:15 توسط سهیل نظرات |