تبلیغات
حرف های یك...گفتم: زندگی ام را داستان کرده ام.

می خوانی اش...؟

گفت: اگر داستانِ کوتاه باشد می خوانم...


+ نوشته شده در جمعه 9 آذر 1386 ساعت 09:42 توسط سهیل نظرات |